سایت طوفان بت : Is Sam Howell still the franchise

Is Sam Howell still the franchise QB in Washington? Recent struggles have put that future in doubt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *